ผู้ร่วมกิจกรรม โครงการ RD Camp Season 6 ค่าย "คมคิด"

  RD1 : A girl and a gain





  RD2 : Infinity





  RD3 : TNI Kaizen





  RD4 : The little girl





  RD5 : POWER ACC





  RD6 : Charisma





  RD7 : FM2N





  RD8 : CMYK





  RD9 : never die





  RD10 : FOUR GIRL COMM ARTS.





  RD11 : G Gen M





  RD12 : หัวสมองชุบแป้งทอด





  RD13 : SPUC





  RD14 : welcome





  RD15 : Freedom







  นายกิตติพล สิงห์ทน




  นางสาวณิชาภา จุลบุตรธนโชติ




  นายต่อ สันติศิริ




  นางสาวศตกมล วรกุล




  นายภาคภูมิ วิบูลย์รณรงค์




  คลิกไปหน้าหลักคลิป >>    


  สรรพากรตั้งเป้า เปลี่ยนคนคิดได้ เป็นคนคิดดี เปิดโอกาสนิสิต-นักศึกษา แสดงความสามารถผ่านการประกวดชิ้นงานโฆษณา
  กรมสรรพากร เปิดตัวโครงการ “RD Camp Season 6” ตามแนวความคิด “เปลี่ยนคนคิดได้ ให้กลายเป็นคนคิดดี” เพื่อค้นหา นิสิต/นักศึกษา ที่มีความสนใจสร้างสรรค์ผลงานด้านโฆษณา พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติ สร้างจิตสำนึก และค่านิยมที่ดีในการเสียภาษีอากรให้ นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปรู้จักหน้าที่ตนเอง และทราบถึงประโยชน์ของภาษีอากรที่กลับคืนสู่ประชาชน...
  อ่านเพิ่มเติม >>


  งานประกาศผลและมอบรางวัล
  (21 ต.ค. 2556)

  การซ้อม+งานเลี้ยงอำลา
  (20 ต.ค. 2556)

  ค่ายคมคิด การผลิตสื่อโฆษณา
  (19 ต.ค. 2556)

  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด >>    

  สงวนลิขสิทธิ์ 2556 © กรมสรรพากร RD Camp Season 6